Main Page

From Elderswiki

Revision as of 09:52, 24 October 2015 by Pastacht (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search
www.elders.katholiekelsloo.nl


On this wiki we intend to publish a number of unpublished and articles / books of Prof. Leo J. Elders SVD.

The articles and books are made available by Prof. Leo Elders.


Bibliography (until 2012) of Fr. Elders

Dutch (Nederlands)

 • Capita selecta uit de theologie van Sint-Thomas van Aquino
 • De leer van Sint-Thomas over de goddelijke openbaring
 • De niet-Christelijke godsdiensten en het bovennatuurlijk heil
 • Situatie van het geloof en de katholieke Kerk in Nederland
 • English
  French (Français)
  German (Deutsch)
  Italian (Italiano)
  Spanish (Español)


  This is a new site, started on Feb. 14, 2012.

  Webmaster H. Achten

  Personal tools