Main Page

From Elderswiki

Jump to: navigation, search
www.elders.katholiekelsloo.nl


On this wiki we intend to publish a number of unpublished (or difficult to get) articles / books of Prof. Leo J. Elders SVD.

The articles and books are made available by Prof. Leo Elders.


His bibliography (until 2012)

Dutch (Nederlands)

 • Capita selecta uit de theologie van Sint-Thomas van Aquino
 • De leer van Sint-Thomas over de goddelijke openbaring
 • De niet-Christelijke godsdiensten en het bovennatuurlijk heil
 • Situatie van het geloof en de katholieke Kerk in Nederland
 • Spanish (Español)


  This site started on Feb. 14, 2012.

  Webmaster H. Achten

  Personal tools